BEUM:s examensarbetesstipendium

 

Föreningen Besiktningsmän för utemiljö – BEUM – arbetar med att få bättre kvalitet och kompetens hos dem som genomför entreprenadbesiktningar för utemiljö med det övergripande målet att få bättre kvalitet i utförandet av anläggningsarbeten utomhus i Sverige.

 

För att stimulera dig som student att uppmärksamma besiktningsfrågor i ditt examensarbete har BEUM inrättat ett examensarbetesstipendium som du som studerar på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet kan ansöka om. Stipendiet är på 10 000 kr. Stipendiet omfattar att du får medverka som praktikant vid högst fem besiktningar och efterarbeten, sammanlagt två till tre dagar per besiktning, hos olika BEUM-besiktningsmän eller BEUMs mentorer (se listan över besiktningsmän och mentorer här). BEUM står för reseersättning för resa med allmänna kommunikationsmedel men övernattningen får du ordna själv. Stipendiet omfattar även att du får delta vid en av BEUMs besiktningskurser inklusive resa med allmänna kommunikationsmedel, dock inte kurserna entreprenadbesiktning (entreprenadjuridik).

 

Ansökan görs via blankett som du hittar här. Förutom dina person- och kontaktuppgifter ska ansökan bestå av ett personligt brev där du motiverar varför just du ska bli mottagare av BEUM-stipendiet och hur stipendiet och medverkan vid besiktningarna ska användas i ditt examensarbete inom utbildningen. Utgå från kriterierna nedan när du skriver ditt brev. Bäst är om du ansöker i god tid, det vill säga något år, före att du ska göra ditt examensarbete så att du hinner utnyttja lärdomar och erfarenheter från de besiktningar du varit med på som underlag för examensarbetet.

 

Din ansökan kommer att bedömas av en stipendiekommitté som utses av BEUMs styrelse. Kriterier för val av stipendiat kommer att vara

– din motivation av ditt intresse för besiktningsfrågor

– hur väl insatt du är på förhand om besiktningsfrågor

– vilket intresse du visat i dina studier för besiktningsfrågor

– hur du avser använda erfarenheterna från stipendiet i ditt examensarbete.

Stipendiekommitténs val av stipendiat kan inte överklagas.

 

Stipendiet delas ut varje år. Ansökan ska ske senast den 20 december året innan (senast 20/12 2017 för 2018 års stipendium). Du kan ansöka flera gånger om stipendiet men du kan bara få det en gång.