Föreningen besiktningsmän för utemiljö

BEUM driver kvalitetsfrågorna för anläggning av utemiljö. Vi arbetar med utbildningar och kunskapsspridning för att öka efterfrågan på kvalificerade besiktningstjänster. Vi utbildar besiktningsmän som sedan certifieras av vår samarbetspartner RISE Certifiering. Våra utbildningar är populära även hos beställare, entreprenörer och andra som vill öka sitt kunnande om anläggning av utemiljöer.

KURSNYTT!

/
Natursten markbetong och Asfalt Är planerad mellan 31 augusti…

Kurserna

/
Förhandsanmälan till Besiktningskurs Växt och mark fungerar…

Kurser inom tre områden

I kravspecifikationen för certifiering ingår bland annat tenterade kunskaper inom tre olika ämnesområden:

Växt & Mark

Natursten, markbetong och asfalt

Entreprenadbesiktning (inkl. juridik)

Vill Du veta mer om BEUM? Mejla och anmäl dig även till NYHETSBREVET!

För kontakt och information: info@beum.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.