ANMÄLAN TENTAMEN OCH DELPROV

  1. Tentamen Växt och mark

Två delprov:

  • A. Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska besvaras skriftligt.
  • B. Växtkännedom. Provet är utformat som en växtleveranskontroll.

____________________________________________

2. Tentamen Natursten, markbetong och asfalt

Två delprov:

  • A. Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska besvaras skriftligt.
  • B. Provet är att bestämma ett antal stenprov både stensort och behandling.

__________________________________________

Tentamen ges i samband med ordinarie kurs, se aktuellt datum under respektive flik.

I anmälningsformuläret anger du vilket prov det avser och vilket datum på kurstillfället du avser göra provet.

Anmälan till tentamen eller delprov gör du via epost till info@beum.se med information om vad det är du vill tentera.