EXTRA PROVTILLFÄLLE

EXTRA PROVTILLFÄLLE

Under året finns det möjlighet att göra kunskapsprov eller extra kunskapsprov i samband med ordinarie kurser även om man inte går kurserna.

.

1. Växt och Mark

Två delar:

  • A. Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska besvaras skriftligt.
  • B. Växtkännedom. Provet är utformat som en växtleveranskontroll.

____________________________________________

2. Natursten, Markbetong och Asfalt

Två delar:

  • A. Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska besvaras skriftligt.
  • B. Provet är att bestämma ett antal stenprov både stensort och behandling.

___________________________________________

3. Entreprenadjuridik steg 2

  • Endast ett teoretiskt prov

__________________________________________

Provtillfälle ges i samband med ordinarie kurs, se aktuellt datum under respektive flik.

Kostnad extra kunskapsprov: (under beredning)

Mejla förfrågan till: prov@beum.se

I rubriktexten anger du vilket prov det avser och vilket datum på kurstillfället du avser göra provet.

Anmälan till extra provtillfälle gör du här