BEUM Service AB

Formellt äger föreningen BEUM kravspecifikationen för certifiering av besiktningsmän för utemiljö. Föreningens verksamhet är att utveckla kravspecifikationen. Till stöd för utveckling av utbildningar, marknadsföring och annan verksamhet finns ett av föreningen BEUM helägt bolag, BEUM Service AB.

GDPR Checklista som kontrolleras en gång per år.