Asfaltskolan

www.asfaltskolan.se
Glenn Lundmark
Bryggerivägen 13
194 27 Upplands Väsby
08-590 956 62
070-8520972
glenn.lundmark@ncc.se

RISE

www.ri.se
Björn Schouenborg
Box 857
504 62 Borås
010-516 68 67
bjorn.schouenborg@ri.se

E-planta ekonomisk förening

www.eplanta.com
Gunnel Holm
Knut Påls väg 5
256 69 Helsingborg
042-15 98 00
info@eplanta.com

FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

www.kyrkogardschefer.se
Katarina Evenseth
Telefon 031 – 731 82 95
Mobil 0706 – 81 88 67
0498-20 68 80
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

www.stadstradgardsmastare.org
Liselott Johansson
Linköpings kommun
581 81 Linköping
Tel 018-671914
liselott.a.johansson@linkoping.se

LRF Trädgård

www.lrf.se/lrftradgard
Maja Persson

LRF Trädgård
Friluftsvägen 2
243 30 Höör
0413-55 90 32
maja.persson@lrf.se

Riksbyggen

www.riksbyggen.se
Nils Nilsson
Sandviksgatan 28
971 36 Luleå
0920-236006
Nils.Nilsson2@riksbyggen.se

Sveriges allmännytta

www.sverigesallmannytta.se
Rebecca Lindqvist

Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Box 5044, 402 21 Göteborg
Engelbrektsgatan 69
031-731 57 48
rebecca.lindqvist@bostadsbolaget.se

SLU

www.slu.se
Arne Nordius
Box 58
230 53 Alnarp
040-41 54 49
arne.nordius@slu.se

Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF)

www.tradgardsanlaggarna.se
Göran Andersson
Holmavägen 10
289 32 Knislinge
070-345 87 47
info@tradgardsanlaggarna.se

Svensk Markbetong

www.svenskmarkbetong.se
Erik Simonsen
Box 47210
100 74 Stockholm
071-8256815
erik.simonsen@cementa.se

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation

www.elitplantstationen.se
Elisabet Martinsson

Balsgårdsvägen 33
291 94 Kristianstad
044-750 94
info@elitplantstationen.se

Svenska Byggingenjörers Riksförbund

www.sbr.se
Björn Edebrand
Hornsbruksgatan 19
117 34 Stockholm
08-462 17 90
070-918 46 48
info@sbr.se
bjorn.edebrand@sbr.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Christer Pettersson
Box 4312
102 67 Stockholm
08-737 70 00
christer.pettersson@svenskakyrkan.se

Svenska Trädföreningen

www.tradforeningen.org
Karin Qwarnström
karin.qwarnstrom@tradforeningen.org;
info@tradforeningen.org

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se
Kerstin Teutsch
ÅF konsult
kerstin.teutsch@afconsult.com

Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund

www.skkf.se
Ronny Holm
Box 190 71
104 32 Stockholm
08-673 83 19
070-66 863 82
ronny.holm@skkf.se

Sveriges Stenindustriförbund

www.sten.se
Kai Marklin
Industrigatan 6
29136 Kristianstad
070-551 36 94
070-59 471 95
kai@sten.se

Trafikverket

www.trafikverket.se
Nina Gartz
Kontaktcenter:
nina.gartz@trafikverket.se

I Referensgrupp gröna besiktningsmän ingår dessutom

Hanna Magnusson
RISE
Box 553
371 23 Karlskrona
010-516 63 00 (vxl 8.30-11.30 vardagar)

hanna.magnusson@ri.se