Certifierade besiktningsmän

Kartan med var vi finns är för närvarande nedsläckt.

Beslut om den skall uppdateras är inte fattat i dagsläget.

2021-12-05

.

.

Namn

Företag

Verksam i geografiskt område

Telefon Mobil

Epost

Hemsida

Suzanne Edström Se mark AB Stockholm, Gotland 0709-529023 suzanne@semark.se www.semark.se
Birger Ekenstierna WSP Sverige AB
Helsingborg
Skåne, Halland, Kalmar, Öland 010-721 08 65 / 0761-29 63 31 birger.ekenstierna@wsp.com www.wsp.com
Martin Ekman Ekmans Trädgårdsmiljö AB Halland 035-299 65 22 / 0738-126950 martin@ekmanstradgardsmiljo.se www.ekmanstradgardsmiljo.se
Håkan Evaldsson Landskapsgruppen Göteborgstrakten 031-749 60 28 / 070-911 76 28 hakan.evaldsson@landskapsgruppen.se www.landskapsgruppen.s
Ann-Catrine ”Ankie” Gustafsson Glas och Garden AB Uppsala, Stockholm, Gävle, Västerås 070-259 91 59 ankie@glasochgarden.se  
Lovisa Hell Infrakonsult STHLM Syd AB Stockholm 072-301 21 23 lovisa.hell@infrakonsult.se www.infrakonsult.se/
Jeanette Immo Anläggning & Utemiljö AB Mälardalen 073-2670285 info@anlaggute.se www.anlaggute.se
Jonas Jiborn Edge of Landscape AB, Malmö Skåne 040-97 87 90 / 076-631 31 01 jonas.jiborn@edges.se www.cstadlandskap.se
Jens Larsen MALMÖ STAD
Fastighets- och gatukontoret Stadsutvecklingsavdelningen
Internt Malmö stad +46 40 34 13 30 / +46 734 01 08 03 jens.larsen@malmo.se www.malmo.se
Tord Larsson Bjerking, Uppsala/Stockholm Stockholm, Uppsala  070 872 15 15 tord8@icloud.com www.bjerking.se
Allan Lickander Grön MarkBesiktning
Skåne AB
Skåne 070-950 67 54 allan@gmbskane.se www.gmbskane.se
Pernilla Linde LINDES GRÖNA Skåne pernilla@lindesgrona.se www.lindesgrona.se
Tomas Nilsson Park i Syd AB Skåne, Halland 076 – 645 23 00 thomas.nilsson@parksyd.se www.parksyd.se
Thomas Olofsson Sigma Civil AB, Umeå Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten 070-307 11 82 thomas.olofsson@sigma.se www.sigmacivil.se
Elin Olovsson SWECO Uppsala, Stockholm, Mälardalen 072-394 17 58 elin.olovsson@sweco.se www.sweco.se
Karin Qwarnström KQ Utemiljö och besiktning AB Göteborg, Trollhättan med omnejd 073-060 79 20 karin@qwarnstrom.nu  
Marit Rosander Marit Rosander konsult AB Stockholm, Uppsala 073-447 20 25 rosandermarit@gmail.com
Maria Rydell Forsen Projekt AB Stockholm 076-644 20 16 maria.rydell@forsen.com www.forsen.com
Peter Sandberg Växtteknik PS Konsult AB Skåne till Mälardalen 0390-10357 / 073-6292172 peter@vaxtteknik.se vaxtteknik.se
Karin Schartau KACE AB Mälardalen 070-366 01 65 karin@kace.se
Anna Svahlstedt Grön Vision Spånga AB Stockholm, Mälardalen, Nyköping 070-409 91 18 info@gronvision.se www.gronvision.se
Rikard Svedbergh LUCO Göteborg, Västlänken 070 60 00 337 rs@luco.se www.luco.se
Kerstin Teutsch Teutsch Landskapsarkitekter AB Skåne, Halland 070 694 75 97 kerstin@landskap.nu www.landskap.nu
Patricia Vinkka atri Landkapsingenjörer AB Stockholm, Mälardalen 070 960 05 85 patricia@atriab.se www.atriab.se
Joakim Wallin Täby Kommun Internt Täby kommun 08-55 55 91 76 joakim.wallin@taby.se www.taby.se

.

.

MENTORER TILL BESIKTNINGSMÄN FÖR UTEMILJÖ

Följande personer är villiga att åta sig mentorskap för blivande besiktningsmän.

En mentorsmanual har upprättats med spelregler för relationen mellan mentor och preparand. Mentorsmanual som pdf.
Kontakta info@beum.se för mera information kring mentorssystemet.

Namn

Företag

Telefon

Mobil

E-post

Göran Andersson Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB 044 – 612 68 070-3458747 andersson.tradgardsmiljo@telia.com
Allan Lickander Grön MarkBesiktning Skåne AB 070-9506754 allan@gmbskane.se
Kerstin Nilsson Taggen Markkonsult, Hässleholm 070-5827549
Per Renwert PR Markdesign AB 040-306770 0708-306770
Ove Samuelsson SAMKO, Angered 070-7444270 ove.samuelsson@samko.se
Kerstin Teutsch Teutsch Landskapsarkitekter AB 035-211801 kerstin@landskap.nu