Certifierade besiktningsmän

Klicka på kartan eller skrolla ner till listan för att komma i kontakt med din närmaste besiktningsman.

Nedan hittar du även en lista på

Certifierade besiktningspersoner, finns även på kartan

Och

Mentorer

Postnummer / Adress:
Radie:

.

.

Namn

Företag

Telefon Mobil

Epost

Hemsida

Göran Andersson Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB 044 – 612 68 / 070-3458747 andersson.tradgardsmiljo@telia.com www.tradgardsutbildning.com
Suzanne Edström Se mark AB 0709-529023 suzanne@semark.se www.semark.se
Birger Ekenstierna WSP Sverige AB
Helsingborg
010-721 08 65 / 0761-29 63 31 birger.ekenstierna@wsp.com www.wsp.com
Martin Ekman Ekmans Trädgårdsmiljö AB 035-299 65 22 / 0738-126950 martin@ekmanstradgardsmiljo.se www.ekmanstradgardsmiljo.se
Håkan Evaldsson Landskapsgruppen 031-749 60 28 / 070-911 76 28 hakan.evaldsson@landskapsgruppen.se www.landskapsgruppen.s
Ann-Catrine ”Ankie” Gustafsson Glas och Garden AB 070-259 91 59 ankie@glasochgarden.se  
Jeanette Immo Anläggning & Utemiljö AB 073-2670285 info@anlaggute.se www.anlaggute.se
Jonas Jiborn Edge of Landscape AB, Malmö 040-97 87 90 / 076-631 31 01 jonas.jiborn@edges.se www.cstadlandskap.se
Bo Karlsson Mälark AB, Västerås 021-10 17 50 / 070-6096383 bo.karlsson@malark.se www.malark.se
Jens Larsen MALMÖ STAD

Fastighets- och gatukontoret
Stadsutvecklingsavdelningen

+46 40 34 13 30 / +46 734 01 08 03 jens.larsen@malmo.se www.malmo.se
Tord Larsson Bjerking, Uppsala/Stockholm 010 211 81 28 / 070 872 15 15 tord.larsson@bjerking.se www.bjerking.se
Allan Lickander Grön MarkBesiktning Skåne AB 070-9506754 allan@gmbskane.se www.gmbskane.se
Pernilla Linde LINDES GRÖNA pernilla@lindesgrona.se www.lindesgrona.se
Tomas Nilsson Park i Syd AB 076 – 645 23 00 thomas.nilsson@parksyd.se www.parksyd.se
Thomas Olofsson Sigma Civil AB, Umeå 070-307 11 82 thomas.olofsson@sigma.se www.sigmacivil.se
Elin Olovsson Bjerking 010-211 81 95 / 072-148 53 70 elin.olovsson@bjerking.se www.bjerking.se
Karin Qwarnström Ramböll Sverige AB, Göteborg 010-6153362 / 0730-607 920 karin.qwarnstrom@ramboll.se www.ramboll.se
Maria Rydell Forsen Projekt AB 076-644 20 16 maria.rydell@forsen.com www.forsen.com
Peter Sandberg Växtteknik PS Konsult AB 0390-10357 / 073-6292172 peter@vaxtteknik.se vaxtteknik.se
Anna-Karin Skoog Bjerking AB 010-211 86 41 anna-karin.skoog@bjerking.se www.bjerking.se
Rikard Svedbergh LUCO 070 60 00 337 rs@luco.se www.luco.se
Kerstin Teutsch Teutsch Landskapsarkitekter AB 070 694 75 97 kerstin@landskap.nu www.landskap.nu
Patricia Vinkka atri Landkapsingenjörer AB 070 960 05 85 patricia@atriab.se www.atriab.se
Joakim Wallin Täby Kommun 08-55 55 91 76 joakim.wallin@taby.se www.taby.se
Ingrid Wiktorsson Tyréns AB 010 452 24 85 ingrid.wiktorsson@tyrens.se www.tyrens.se

.

.

MENTORER TILL BESIKTNINGSMÄN FÖR UTEMILJÖ

Följande personer är villiga att åta sig mentorskap för blivande besiktningsmän.

En mentorsmanual har upprättats med spelregler för relationen mellan mentor och preparand. Mentorsmanual som pdf.
Kontakta info@beum.se för mera information kring mentorssystemet.

Namn

Företag

Telefon

Mobil

E-post

Göran Andersson Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB 044 – 612 68 070-3458747 andersson.tradgardsmiljo@telia.com
Allan Lickander Grön MarkBesiktning Skåne AB 070-9506754 allan@gmbskane.se
Kerstin Nilsson Taggen Markkonsult, Hässleholm 070-5827549
Per Renwert PR Markdesign AB 040-306770 0708-306770
Ove Samuelsson SAMKO, Angered 070-7444270 ove.samuelsson@samko.se
Kerstin Teutsch Teutsch Landskapsarkitekter AB 035-211801 kerstin@landskap.nu