NATURSTEN, MARKBETONG OCH ASFALT

NATURSTEN, MARKBETONG
OCH ASFALT

2023 års kurs går av stapel 30-31 augusti och tentamen den 1 september.

Kursort är Varberg, närmare info lämnas när alla förhandlingar är klara.

Avgigter

Kursen 11500 + moms

Tentamen 2900 + moms

Att förbereda sig för en kurs gör man bäst genom att läsa på i Stenhandboken del ”Utemiljö”. Laddas enklast ner här Stenhandboken.

Detaljerad informationen kommer.

Ur Programmet bland annat:

 • Överbyggnader till markbeläggning
 • Asfaltbeläggningar ur ett besiktningsperspektiv
 • Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Erfarenheter från besiktningar
 • Genomgång övningsuppgifter o handlingar
 • Introduktion kontrollsystem
 • Studietur med besiktningsövning
 • Kunskapsprov
  _________________________________________________________________

Anmälan till kusen gör du här.