Besiktningskurs Växt och mark

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

OBS! Nästa kurs går först hösten 2021!

Förhandsanmälan går bra att göra allaredan och den gör du här

Observera att kursanmälan är bindande. Vid avanmälan fram till sju (7) dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid senare avanmälan debiteras hela kurskostnaden.

Efter anmälan får du ytterligare praktisk information från kursadministratören.

Exempel på kursprogram med information 2020 finner du här

Program, ungefärligt

-Teoridel:
Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Dag tre:
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori)

Kursavgifter
Avgiften gäller 2020 och visar på en ungefärlig kostnad:
12 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, luncher, middag dag 2 och kursmaterial.
För kunskapsprov tillkommer en kostnad på 1 500 kr exkl. moms.

_________________________________________________