1 ANMÄLAN TILL BEUM-dagen

  2.1 FÖRETAG/ORGANISATION
  Företaget/organisationen är BEUM-medlem eller hör till organisation som är BEUM-medlem.
  (Du ser här vilka som är medlemmar https://www.beum.se/foreningen/medlemmar/)  2.2 Medlem i SBR
  Företaget/organisationen är SBR-medlem.

  3 Anmäld person till BEUM-dagen. E-post och postadress till deltagare för utskick av kursinformation.

  Anmäl gärna om du har specialkost.

  OBS! Kursanmälan är bindande. Vid avanmälan senast sju (7) dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.