1,1 ANMÄLAN TILL KURS OCH/ELLER TENTAMEN

  1,2 Har för avsikt att skriva tentamen på kursens sista dag
  (obligatoriskt)

  2,0 ANMÄLAN AVSER ENDAST TENTAMEN KURSENS SISTA DAG
  (i fältet för "kurs" skriver du vilken tentamen du avser att göra + ort och datum)

  3,0 FÖRETAG/ORGANISATION
  Företaget/organisationen är BEUM-medlem eller hör till organisation som är BEUM-medlem.
  (Du ser här vilka som är medlemmar https://www.beum.se/foreningen/medlemmar/)  Anmäld person till BEUM-kurs. E-post och postadress till deltagare för utskick av kursinformation, kurspärm etc.

  Anmäl gärna om du har specialkost.

  OBS! Kursanmälan är bindande. Vid avanmälan senast trettio (30) dagar före kursstart debiteras ingen avgift, därefter hela avgiften.

  Jag samtycker till att BEUM får fotografera under utbildningen
  och använda bilder jag är med på i marknadsföring av kursverksamheten.
  JA