Avser anmälan till kurs

Företaget/organisationen är BEUM-medlem eller hör till organisation som är BEUM-medlem.


Vi anmäler följande personer till BEUM-kurs. E-post och postadress till deltagare för utskick av kursinformation, kurspärm etc.Vill du anmäla fler än tre deltagare kan du skriva deras e-post och postadress här. En deltagare per rad.

OBS! Kursanmälan är bindande. Vid avanmälan senast sju (7) dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.