Entreprenadbesiktning och juridik – steg 2

Entreprenadbesiktning och juridik

  • Nästa kurstillfälle är ej planerat i dagsläget.
 • Välkommen till steg 2 i den speciellt anordnade kursen i
  entreprenadbesiktning för besiktningsmän Utemiljö.
  Kursen arrangeras av BEUM.
  BEUM:s steg 2 i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare,
  entreprenörer, besiktningsmän, biträdande besiktningsmän och andra
  som kommer i kontakt med besiktning av entreprenader.
  Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och
  som vill utbilda dig till besiktningsman.
  Steg 2 i utbildningen kring entreprenadbesiktning omfattar en dag.
  Inför kursdagen får deltagarna övningsuppgifter för att förbereda sig
  inför kursen genom självstudier. Övningsuppgifterna går ut på att
  upprätta besiktningsutlåtande efter entreprenadhandlingar från ett
  faktiskt projekt samt därtill hörande övningsfrågor.
  Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det
  faktiska projektet enligt övningsuppgiften, från förbesiktning under
  entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång.
  Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring
  entreprenadbesiktning inför kommande tentamen.

  .
 • Avgiften 2020 var beräknad till:
  Kursavgift 5 200 kr + moms. I avgiften ingår kaffe, luncher, middag dag 1 och kursmaterial.
  För kunskapsprovet tillkommer en kostnad på 2300 kr + moms.

 • Plats: Stockholm, lokal meddelas senare.
 • Entreprenadbesiktning Steg 1 arrangeras av SBR flera gånger och på flera platser per år, steg 1 ges även av andra utbildare.
  (Steg 2, hos SBR med flera, har dock andra inriktningar)se  http://sbr.se/byggutbildningar
 • _________________________________________________________________