På grund av ett missförstånd så har denna kurs gått ut till alla.

Den är endast avsedd för redan certifierade och då som en spetskompetens.  

Besiktningskurs
Gröna tak
april + augusti 2023

17:e april
kl.15.00-16.00
20:e april
kl.15.00-16.00
28:e april
kl.15.00-16.00
21:a augusti
kl.09.00-15.00
Introduktion till gröna tak, deras
funktion och uppbyggnad
Hur besiktigar man ett grönt tak?
Vilka delar är viktiga?
Godkänt eller ej? Var går gränsen
för vad som är ett godkänt tak?
Fältdag i Malmö

Föreläsare: Tobias Emilsson (SLU) och Hugo Settergren (SGRI)
Sista anmälningsdag: 15/3
Pris: 4 000 SEK / person inkl.lunch på Fältdagen


Anmäl dig här: https://form.greenroof.se/besiktningskurs/