1 ANMÄLAN TILL TENTAMEN

  2,0 ANMÄLAN AVSER ENDAST TENTAMEN KURSENS SISTA DAG

  3,1 ANMÄLAN TILL TENTAMEN - TEORI

  3,2 ANMÄLAN TILL TENTAMEN - PRAKTISK DEL (Leveranskontroll växter eller Stenkännedom)

  4,0 FÖRETAG/ORGANISATION
  Företaget/organisationen är BEUM-medlem eller hör till organisation som är BEUM-medlem.
  (Du ser här vilka som är medlemmar https://www.beum.se/foreningen/medlemmar/)  Anmäld person till BEUM-kurs. E-post och postadress till deltagare för utskick av kursinformation, kurspärm etc.

  Anmäl gärna om du har specialkost.

  OBS! Kursanmälan är bindande. Vid avanmälan senast trettio (30) dagar före kursstart debiteras hela avgiften.