Besiktningskurs Gröna tak

Vi har fått en inbjudan från Scandinavian Green Roof Institute att gå nämnda kurs. För mer info sök under ”Kurser”

Kursanmälningarna

Länkarna för att anmäla sig ligger ute nu för bägge kurserna.

Stenkurs i Varberg

Kursdatum 30 – 31 augusti.
Tentamen 1 september

Kurslokal är ej klart än.

Växt och Markkursen

KOMMANDE KURS GÅR AV STAPEL DEN 21 – 23 NOVEMBER 2023 PÅ MUNKAGÅRDSGYMNASIET, TVÅÅKER, VARBERG

KUNSKAPSKRAV OCH LITTERATURLISTA

Ny upparbetade krav och litteraturlista är upplagd. Finns även att ladda ner här, längst ner: https://www.beum.se/kurser/