Inlägg av Allan Lickander

KURS

”Natursten, markbetong och asfalt” kommer att genomföras 23-24/9 med tentamensmöjlighet den 25/9. Kursen kommer att genomföras i Växjö. All information finns nu tillgänglig.

Borttagen lista

När BEUM bildades så valde vi att lägga ut de som var under utbildning till certifiering. Bara för att visa att vi fanns och det målet har vi uppnått. Den listan har vuxit de sista åren och uppdateringen har blivit omöjlig att hålla aktuell. Och då allt arbete är ideellt så väljer vi därför att […]

Remiss

Jordbruksverket önskar synpunkter på: Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny föreskrift om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde. Inlämnade senast 31 mars. Den som vill studera underlagen kan höra av sig till Allan eller info@beum.se så får ni underlaget.  

Föreningen Besiktningsmän för Utemiljöer, BEUM, erbjuder följande kurser:

– NATURSTEN, MARKBETONG OCH ASFALT 23 – 24 september i Växjö   – VÄXT och MARK – hösten 2021 De som tillhör BEUMs medlemsorganisationer får 10% i rabatt på kursavgiften. Kursen Växt och Mark är den mest kvalificerade kursen som erbjuds inom detta ämne och ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som […]