Remiss

Jordbruksverket önskar synpunkter på:

Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny föreskrift om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde.

Inlämnade senast 31 mars.

Den som vill studera underlagen kan höra av sig till Allan eller info@beum.se så får ni underlaget.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar