BEUM-priset – Årets bäst byggda svenska utemiljöprojekt

 

Föreningen Besiktningsmän för utemiljö – BEUM – arbetar med att få bättre kvalitet och kompetens hos dem som genomför entreprenadbesiktningar för utemiljö med det övergripande målet att få bättre kvalitet i utförandet av anläggningsarbeten utomhus i Sverige.

 

För att uppmärksamma och belöna byggherrar och entreprenörer som åstadkommit välbyggda utemiljöer har BEUM inrättat ett pris till Årets bäst byggda svenska utemiljöprojekt. Nomineringar till priset kan göras av vem som så önskar och ska ske genom att fylla i en blankett som du hittar här.

 

En jury utsedd av BEUM:s styrelse utser vinnare. Priset delas ut varje år. Nominering ska ske senast den 20 december (t.ex. senast 20/12 2017 för 2018 års pris). Projekt som nomineras ska ha slutbesiktigats med godkänt resultat. Ett projekt kan nomineras flera gånger, dock senast året efter det år som projektet garantibesiktigats.

 

Kriterier för bedömningen är:

– Projektet ska avse entreprenadarbeten för utemiljö i Sverige och inte renodlade anläggningsarbeten för gator, vägar eller annan infrastruktur.

– Entreprenaden ska vara besiktigad av en BEUM-certifierad besiktningsman eller någon av BEUM:s mentorer (lista över besiktningsmän och mentorer hittar du här).

– Projektets slutresultat, en väl etablerad anläggning med godkända besiktningar, ska hålla en hög kvalitet och haft få fel vilket kontrolleras med besiktningsmannen.

– Entreprenaden ska vara genomförd på ett professionellt och smidigt sätt som förebyggt att fel och anmärkningar uppstått. De handlingar som upprättats i projektet ska uppfylla höga krav på kvalitet och tydlighet. Detta kontrolleras genom kontakt med byggledare, beställare och entreprenör.

 

Priset består av diplom och statyett som tilldelas vardera byggherre och entreprenör. En tredje statyett erbjuds att monteras på plats inom objektet för utmärkelsen.