Aktuella BEUM-aktiviteter

Lämplig instuderingslitteratur finns omnämnd under ”Certifiering” punkt 2.3

Natursten markbetong och asfalt

NATURSTEN, MARKBETONG
OCH ASFALT

Nästa kurs om Natursten, markbetong och asfalt arrangeras i:
Örebro

Den 25 – 27 september september 2019

Anmälan till kursen 2019 gör du här.

Detaljerat kursinformation finner du (ej klart).

Ur Programmet

 • Överbyggnader till markbeläggning
 • Asfaltbeläggningar ur ett besiktningsperspektiv
 • Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Erfarenheter från besiktningar
 • Genomgång övningsuppgifter o handlingar
 • Introduktion kontrollsystem
 • Studietur med besiktningsövning
 • Kunskapsprov

Besiktningskurs Växt och mark

Nästa kurser planeras till:

12-14 november 2019 Munkagårdsskolan utanför Varberg
Kostnad för kursen är 12.000 kr exkl. tentamen (1.500 kr) + moms.

Anmälan till kursen 2019 gör du här.

10-12 mars 2020 Mälardalen (plats ej spikad)

 

Program, ungefärligt

-Teoridel:
Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Dag tre:
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori)

Entreprenadbesiktning och juridik

 • Vårens kurs i entreprenadbesiktning juridik steg 2 är nu avklarad.
  Kursavgiften har den här gången varit: 5000 kr + tentamen 2200 kr. Samtliga priser plus moms.
  Kostnadsuppgifterna justeras kontinuerligt per kurstillfälle.
  Anmälan gör du här 
 • Entreprenadbesiktning Steg 1 arrangeras av SBR flera gånger och på flera platser per år, steg 1 ges även av andra utbildare. (Steg 2 har dock andra inriktningar hos andra utbildare)se  http://sbr.se/byggutbildningar

EXTRA PROVTILLFÄLLE

Det finns möjlighet att göra följande prov, förutsatt att det är tillräckligt många anmälda (min 4st / prov), såvida man inte passar på vid de ordinarie kurstillfällena:

1. Växtkännedom, kommer att ske på XXXXX. Provet är en växtleveranskontroll.

2. Mark och växt teoriprovet, vi kommer att försöka hitta en plats som är i närheten av er som anmäler er.
Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska  besvaras skriftligt.

3. Stenkunskap, platsen kommer att vara i någon av våra större städer beroende på var ni som anmäler finns.
Provet är att bestämma ett antal stenprov både stensort och behandling.

4. Asfalt, betong och sten teoriprov, vi kommer att försöka hitta en plats som är i närheten av er som anmäler er.
Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska besvaras skriftligt. Ni kommer att tillskickas mer information angående proverna när ni anmäler er.
Skulle det visa sig att några vill göra två prov samma dag så ska vi undersöka den möjligheten.

 • Sista anmälningsdagen för 2019 ej fastställt.
 • Mejla förfrågan till:  prov@beum.se
  Anmälan till extra provtillfälle gör du här