Aktuella BEUM-aktiviteter

BEUM ordnar löpande kurser inom de tre olika områden som krävs för certifiering som besiktningsman för utemiljö. För administration av våra kurser samarbetar vi med Movium som står för inbjudan, program, anmälan etc. se www.movium.slu.se. Program och anmälan finns på Moviums hemsida cirka två månader före kursstart.

Entreprenadbesiktning och juridik steg 1 anordnas av andra utbildningsorganisationer, se nedan.

Växt och mark

 • Hålls på Öknaskolan i Tystberga norr om Nyköping,  14 – 16 november 2017, tentamen den 16 november eftermiddagen.Kursavgift: 12.000
  Tentamen:   1.500
  + moms

  Kartlänk

 • Samma kurs våren 2018 Hvilan, 13 – 15 mars.
  Kartlänk 2018

Besiktningskurs Växt och mark

Plats: Tystberga utanför Nyköping

Program, ungefärligt

-Teoridel:
Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Dag tre:
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori)

Natursten markbetong och asfalt

 • Hålls i Gävle 30 – 31 augusti 2017, tentamen 1 september

Anmälningsblankett

NATURSTEN, MARKBETONG
OCH ASFALT

Program, ungefärligt

 • Överbyggnader till markbeläggning
 • Asfaltbeläggningar ur ett besiktningsperspektiv
 • Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial ur ett
  besiktningsperspektiv
 • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Kunskapsprov

Entreprenadbesiktning och juridik

 • Februari 2018 Entreprenadbesiktning steg 2, specialanpassad kurs för utemiljöbesiktning. Plats Stockholm.
 • Steg 1 och 2 ges även av andra utbildare.