Aktuella BEUM-aktiviteter

BEUM ordnar löpande kurser inom de tre olika områden som krävs för certifiering som besiktningsman för utemiljö.

Entreprenadbesiktning och juridik steg 1 anordnas av andra utbildningsorganisationer, se nedan.

OMTENTAMEN

Möjlighet till omtentamen finns då flera har meddelat att man vill göra det.

Sker i samband med någon av våra egna kurser. OBS ej entreprenadjuridiken då den arrangeras av extern aktör.

Mejla förfrågan till:  prov@beum.se

Höstens tillfälle för omtentering inställt på grund av för få anmälda.

Besiktningskurs Växt och mark

 • Nästa kurs planeras till november 2019.

 

Program, ungefärligt

-Teoridel:
Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Dag tre:
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori)

Natursten markbetong och asfalt

NATURSTEN, MARKBETONG
OCH ASFALT

Nästa kurs om Natursten, markbetong och asfalt arrangeras i Uppsala.
Kursen hålls i Uppsala kommuns lokal Aspen,  Stationsgatan 12, vid Centralstationen.

Den 19–20 september 2018

Anmälan till kursen 2018 gör du här.

Detaljerat kursinformation finner du här.

Kunskapsprov med möjlighet till del i certifiering genomförs 21 september.
Separat anmälan, går bra att anmäla tillsammans med kursanmälan ovan.

Ur Programmet

 • Överbyggnader till markbeläggning
 • Asfaltbeläggningar ur ett besiktningsperspektiv
 • Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Erfarenheter från besiktningar
 • Genomgång övningsuppgifter o handlingar
 • Introduktion kontrollsystem
 • Studietur med besiktningsövning
 • Kunskapsprov

Entreprenadbesiktning och juridik

 • Februari 2019 Entreprenadbesiktning steg 2, specialanpassad kurs för utemiljöbesiktning. Plats Stockholm.
 • Steg 1 och 2 ges även av andra utbildare.