Aktuella BEUM-aktiviteter

BEUM ordnar löpande kurser inom de tre olika områden som krävs för certifiering som besiktningsman för utemiljö. För administration av våra kurser samarbetar vi med Movium som står för inbjudan, program, anmälan etc. se www.movium.slu.se. Program och anmälan finns på Moviums hemsida cirka två månader före kursstart.

Entreprenadbesiktning och juridik steg 1 anordnas av andra utbildningsorganisationer, se nedan.

Besiktningskurs Växt och mark

 

Program, ungefärligt

-Teoridel:
Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Dag tre:
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori)

Natursten markbetong och asfalt

NATURSTEN, MARKBETONG
OCH ASFALT

Nästa kurs om Natursten, markbetong och asfalt arrangeras i Stockholm/Uppsalatrakten i början av oktober 2018 (preliminärt 3-5 oktober).

Program, ungefärligt

  • Överbyggnader till markbeläggning
  • Asfaltbeläggningar ur ett besiktningsperspektiv
  • Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial ur ett
    besiktningsperspektiv
  • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
  • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
  • Kunskapsprov

Entreprenadbesiktning och juridik

  • Februari 2019 Entreprenadbesiktning steg 2, specialanpassad kurs för utemiljöbesiktning. Plats Stockholm.
  • Steg 1 och 2 ges även av andra utbildare.