Aktuella BEUM-aktiviteter

BEUM ordnar löpande kurser inom de tre olika områden som krävs för certifiering som besiktningsman för utemiljö.

Entreprenadbesiktning och juridik steg 1 anordnas av andra utbildningsorganisationer, se nedan.

EXTRA PROVTILLFÄLLE

Det finns möjlighet att göra följande prov den 1:a november 2018, förutsatt att det är tillräckligt många anmälda (min 4st / prov):

 1. Växtkännedom, kommer att ske på Eriksbo Plantskola, Köping. Provet är en växtleveranskontroll.2. Mark och växt teoriprovet, vi kommer att försöka hitta en plats som är i närheten av er som anmäler er. Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska besvaras skriftligt.

  3. Stenkunskap, platsen kommer att vara i någon av våra större städer beroende på var ni som anmäler finns. Provet är att bestämma ett antal stenprov både stensort och behandling.

  4. Asfalt, betong och sten teoriprov, vi kommer att försöka hitta en plats som är i närheten av er som anmäler er. Provet är ett teoretiskt prov där frågor ska besvaras skriftligt.

  Ni kommer att tillskickas mer information angående proverna när ni anmäler er. Skulle det visa sig att några vill göra två prov samma dag så ska vi undersöka den möjligheten.

  Sista anmälningsdagen den 15:e oktober 2018.

Mejla förfrågan till:  prov@beum.se
Anmälan till extra provtillfälle gör du här

Besiktningskurs Växt och mark

Nästa kurser planeras till:

12-14 november 2019 (plats bestäms senare)
10-12 mars 2020 (plats bestäms senare)

 

Program, ungefärligt

-Teoridel:
Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Dag tre:
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori)

Natursten markbetong och asfalt

NATURSTEN, MARKBETONG
OCH ASFALT

Nästa kurs om Natursten, markbetong och asfalt arrangeras i:
Örebro

Den 25 – 27 september september 2019

Anmälan till kursen 2019 gör du här.

Detaljerat kursinformation finner du (ej klart).

Kunskapsprov med möjlighet till del i certifiering genomförs 27 september.
Separat anmälan till kunskapsprovet går bra att anmäla via kursanmälan ovan.

Ur Programmet

 • Överbyggnader till markbeläggning
 • Asfaltbeläggningar ur ett besiktningsperspektiv
 • Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
 • Erfarenheter från besiktningar
 • Genomgång övningsuppgifter o handlingar
 • Introduktion kontrollsystem
 • Studietur med besiktningsövning
 • Kunskapsprov

Entreprenadbesiktning och juridik

 • Februari 2019 Entreprenadbesiktning steg 2, i BEUMs regi, specialanpassad kurs för utemiljöbesiktning.
  Plats Stockholm
  Sista anmälningsdag 15 oktober 2018
  Anmälan gör du här
 • Steg 1 och 2 ges även av andra utbildare. (Steg 2 har dock andra inriktningar hos andra utbildare)