Referensgrupp

Formellt är det föreningen BEUM som äger kravspecifikationen för certifiering av besiktningsmän för utemiljö och föreningens verksamhet är att utveckla kravspecifikationen. Till stöd för utveckling av utbildningar, marknadsföring och annan verksamhet finns en referensgrupp som består av representanter för föreningens medlemmar och ytterligare ett par nyckelpersoner.