Asfaltskolan

www.asfaltskolan.se
Glenn Lundmark
Bryggerivägen 13
194 27 Upplands Väsby
08-590 956 62
glenn.lundmark@ncc.se

RISE CBI Betonginstitutet

www.cbi.se
Björn Schouenborg
Box 857
504 62 Borås
010-516 68 67
bjorn.schouenborg@ri.se

E-planta ekonomisk förening

www.eplanta.com
Gunnel Holm
Knut Påls väg 5
256 69 Helsingborg
042-15 98 00
info@eplanta.com

FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

www.kyrkogardschefer.se
Johan Arvidsson
Kyrkogårdsförvaltningen
Peter Hardings väg 14
621 45 Visby
0498-20 68 80
johan.arvidsson@svenskakyrkan.se

FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

www.stadstradgardsmastare.org
Liselott Johansson
Linköpings kommun
581 81 Linköping
Tel 018-671914
liselott.a.johansson@linkoping.se

LRF Trädgård

www.lrf.se/lrftradgard
Maja Persson
Box 24
243 21 Höör
0413-55 90 32
maja.persson@lrf.se

Movium, SLU

www.movium.slu.se
Göran Nilsson
Box 54
230 53 Alnarp
040-41 52 08
goran.k.nilsson@slu.se

Riksbyggen

www.riksbyggen.se
Nils Nilsson
Sandviksgatan 28
971 36 Luleå
0920-236006
Nils.Nilsson2@riksbyggen.se

SABO

www.sabo.se
Ulf Eldblom
Göteborgs stads bostads AB
Box 5044
402 21 Göteborg
031-731 50 49
ulf.eldblom@bostadsbolaget.se

SLU

www.slu.se
Bengt Persson
Box 66
230 53 Alnarp
040-41 51 41
bengt.persson@slu.se

Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF)

www.tradgardsanlaggarna.se
Göran Andersson
Holmavägen 10
289 32 Knislinge
070-345 87 47
info@tradgardsanlaggarna.se

Svensk Markbetong c/o Cementa

www.cementa.se
Erik Simonsen
Box 47210
100 74 Stockholm
08-625 68 15
erik.simonsen@cementa.se

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation

www.elitplantstationen.se
Elisabet Martinsson

Balsgårdsvägen 33
291 94 Kristianstad
044-750 94
info@elitplantstationen.se

Svenska Byggingenjörers Riksförbund

www.sbr.se
Björn Edebrand
Hornsbruksgatan 19
117 34 Stockholm
08-462 17 90
070-918 46 48
info@sbr.se
bjorn.edebrand@sbr.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Christer Pettersson
Box 4312
102 67 Stockholm
08-737 70 00
christer.pettersson@svenskakyrkan.se

Svenska Trädföreningen

www.tradforeningen.org
Karin Qwarnström
karin.qwarnstrom@tradforeningen.org;
info@tradforeningen.org

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se
Kerstin Teutsch
ÅF konsult
kerstin.teutsch@afconsult.com

Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund

www.skkf.se
Ronny Holm
Box 190 71
104 32 Stockholm
08-673 83 34
ronny.holm@skkf.se

Sveriges Stenindustriförbund

www.sten.se
Kurt Johansson
Industrigatan 6
29136 Kristianstad
070-551 36 94
kj@marmorgranit.se

Trafikverket

www.trafikverket.se
Nina Gartz
Kontaktcenter:
nina.gartz@trafikverket.se

I Referensgrupp gröna besiktningsmän ingår dessutom

Ulf Petersson
RISE
Box 553
371 23 Karlskrona
010-516 63 16
ulf.petersson@ri.se